Fryderyk II - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1712, zm. 1786) zwany Wielkim, z dynastii Hohenzollernów, syn Fryderyka Wilhelma I, od 1740 roku król Prus. Dzięki wojnom śląskim zdobył dla Prus Śląsk. Inicjator I rozbioru Rzeczpospolitej – przyłączył do swego państwa Prusy Królewskie, oraz część Wielkopolski. Fryderyk II był wierny zasadom absolutyzmu oświeceniowego, rozbudował armię i administrację, unowocześnił szkolnictwo i skarb. Podniósł rangę Prus do jednego z głównych mocarstw europejskich.