Franciszek Ksawery Branicki - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1730, zm.1819), polski hetman polny koronny od 1773, wielki koronny w latach 1774-1793. Początkowo stronnik i bliski współpracownik króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po utworzeniu Rady Nieustającej i ograniczeniu władzy hetmańskiej jego przeciwnik. Starał się obalić króla we współpracy z Rosją i Katarzyny II. Przeciwnik Konstytucji 3 Maja i reform wprowadzonych przez Sejm Czteroletni. Jeden z założycieli konfederacji targowickiej. W 1794 skazany na śmierć, przeszedł na służbę Rosji. Osiadł w Białej Cerkwi.