Otton III - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 980, zm. 1002) z dynastii saskiej, od 983 roku król niemiecki, zaś od 996 cesarz, syn Ottona II. Zwolennik koncepcji stworzenia uniwersalistycznego imperium rzymskiego. Pragnął podporządkować Kościół państwu i zjednoczyć państwa z kręgu chrześcijańskiego wokół jedności i kultu starożytnego Rzymu. Pragnął zyskać zwierzchnictwo nad równorzędną: Italią, Germanią, Galią i Sclavinią (czyli Słowiańszczyzną). Na zjeździe gnieźnieńskim w 1000 roku uniezależnił Polskę od zwierzchnictwa kościelnego Niemiec i podniósł rangę Bolesława I Chrobrego.