Fryderyk Wilhelm - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1620, zm. 1688) z dynastii Hohenzolenów, zwany Wielkim Elektorem - elektor brandenburski, polski lennik w latach 1640-1657, twórca późniejszej potęgi państwa brandenbursko-pruskiego, podczas najazdu szwedzkiego na Rzeczpospolitą, wbrew obowiązkowi lennemu, opowiedział się po stronie Szwecji, biorąc między innymi udział w zawarciu układu w Radnot. Przeszedł na stronę Jana II Kazimierza za cenę zniesienia zależności lennej (traktaty welawsko-bydgoskie). Stworzył jednolite państwo o silnej armii i rozbudowanej administracji.