Stanisław Żółkiewski - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1547, zm. 1620) hetman wielki i kanclerz wielki koronny, całkowicie oddany polityce prowadzonej przez Jana Zamoyskiego i Stefana Batorego. Walczył z Moskwą, z Kozakami, wyprawił się na Wołoszczyznę, w Inflantach dawał łupnia Szwedom. Mimo iż przeciwstawiał się polityce religijnej Zygmunta III Wazy (sprzyjał różnowiercom) w 1607 roku podczas rokoszu sandomierskiego opowiedział się po jego stronie. Przeciwny wojnom z Moskwą został przez króla zmuszony do wzięcia w niej udziału. W 1609 roku oblegał Smoleńsk, rok później odniósł zwycięstwo pod Kłuszynem, zajął Moskwę i przeprowadził elekcję Władysława IV na cara, jednak musiał podporządkować się planom króla. Zginął podczas odwrotu wojsk po przegranej bitwie pod Cecorą.