Stanisław Leszczyński - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1677, zm. 1766) syn magnata wielkopolskiego, po raz pierwszy na polskim tronie zasiadł w roku 1704 z woli króla szwedzkiego Karola XII podczas trwania wojny północnej (1700-1721). Po klęsce Szwedów pod Połtawą zmuszony do opuszczenia kraju. Ożenił się z córka króla francuskiego Ludwika XV, osiadł w Nadrenii. Dzięki poparciu swego teścia ponownie został królem Polski po śmierci Augusta II w 1733 roku. Ponownie został zmuszony do ucieczki w wyniku interwencji Rosji i obioru Augusta III na władcę Rzeczpospolitej. Po abdykacji w 1736 roku otrzymał we władanie księstwo lotaryńskie, gdzie zasłynął ze światłego, zgodnego z oświeceniowym duchem rządzenia. Uznaje się go za autora oświeceniowego dzieła Głos wolny wolność ubezpieczający.