Jerzy Rakoczy - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1629, zm. 1660) książę Siedmiogrodu od 1648 roku. Podczas najazdu szwedzkiego w 1657 roku najechał ziemie polskie pragnąc przyłączyć się do planowanego przez Szwecję rozbioru kraju (traktat w Radnot). Został osaczony i rozbity przez wojska Stefana Czarnieckiego.