Janusz Radziwiłł - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1612, zm. 1655) hetman wielki litewski i wojewoda wileński, stronnik Władysława IV, brał z sukcesem udział w tłumieniu powstań Bohdana Chmielnickiego, spowodował zastosowanie po raz pierwszy zasady liberum veto poprzez posła Sicińskiego. Zmusił króla do nadania mu tytułu hetmana wielkiego litewskiego, traktując się niemal jak suwerennego władcę w Wielkim Księstwie Litewskim. PO wkroczeniu wojsk szwedzkich do Polski w 1655 roku poddał się królowi szwedzkiemu, licząc na utworzenie księstwa na Litwie, którym mógłby rządzić. 20 października podpisał zerwanie unii polsko-litewskiej w Kiejdanach, która mówiła iż Wielkie Księstwo Litewskie pod żadnym pozorem nie może być wcielone do Królestwa Szwedzkiego, „lecz naród szwedzki narodowi litewskiemu, senat senatowi, rycerstwo rycerstwu, pod każdym względem mają być równe”.