Hieronim Radziejowski - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1612, zm. 1667) dworzanin Władysława IV, podkanclerzy koronny od 1650 roku, uczestnik wojny smoleńskiej (1632-1634). Poróżniony z królem Janem Kazimierzem popierał na tronie polskim Jerzego Rakoczego, współpracował z Kozakami (po zwycięstwie pod Beresteczkiem w 1651 roku przekonał pospolite ruszenie do rezygnacji z dalszych walk. W 1652 roku skazany na śmierć, infamię i banicję – przeniósł się do Szwecji, gdzie spiskował przeciwko królowi polskiemu, pomagał w przygotowaniu najazdu szwedzkiego na Polskę w 1655 roku, podczas którego towarzyszył Szwedom. Otrzymał za to liczne nadania ziemskie i tytuły. W obliczu klęski Szwedów w 1656 roku pragnął ich opuścić – aresztowany i uwieziony. W 1660 roku uzyskał zniesienie infamii, a dwa lata później został przywrócony do czci.