Stefan Czarniecki - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1599, zm. 1665) wojewoda kijowski i hetman polny koronny. Brał udział w kampanii chocimskiej przeciw Turkom (1621), wojnie ze Szwecją (1626-1629), wojnie smoleńskiej (1633-1634), walkach przeciw Kozakom i Tatarom. Podczas tłumienia powstania Chmielnickiego dostał się do niewoli tatarskiej, a potem kozackiej. W czasie potopu szwedzkiego pozostał wierny królowi Janowi Kazimierzowi, biorąc udział w wielu potyczkach i bitwach ze Szwedami i Jerzym Rakoczym. Wysławił się stosowaniem techniki wojny szarpanej. W kolejnych latach ściśle związany ze stronnictwem dworskim, co nie przysparzało mu zwolenników. Szacunek zyskiwał jednak zwyciężając w kolejnych kampaniach (w Danii, przeciw Kozakom i Rosji). W 1665 roku otrzymał buławę hetmana polnego.