Jan Karol Chodkiewicz Chodkiewicz - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1560, zm. 1621) hetman wielki litewski i wojewoda wileński. Brał udział w kampanii mołdawskiej w 1601 roku (tytuł hetmana litewskiego), działaniach przeciw Szwedom w Inflantach (bitwa pod Kockenhausen), największy sukces to zwycięstwo pod Kircholmem w 1605 roku za co otrzymał buławę wielkiego hetmana. Podczas rokoszu Zebrzydowskiego przyczynił się do zwycięstwa wojsk królewskich pod Guzowem. Brał udział w wyprawie na Smoleńsk i pod Moskwę. Po klęsce pod Cecorą przejął dowodzenie po śmierci Żókiewskiego. Zmarł przed zakończeniem wyprawy chocimskiej w 1621 roku.