Krzysztof Radziwiłł - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1585, zm. 1640) hetman polny litewski, wojewoda wileński, a od 1635 hetman wielki litewski, ojciec Janusza Radziwiłła. Wysławił się w walkach ze Szwedami w latach 1621-1626 (w 1622 roku odparł pod Mitawą atak przeważających sił szwedzkich, którymi dowodził sam Gustaw Adolf), a także w wojnie smoleńskiej 1632-1634 z Rosją

Przywódca antykrólewskiej opozycji na Litwie za panowania Zygmunta III Wazy, popierał wojenne plany Władysława IV. Wyznawca i propagator kalwinizmu na Litwie.