Stefan Batory - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1533, zm. 1586) syn wojewody siedmiogrodzkiego Stefana Batorego, od 1571 roku książę Siedmiogrodu w 1575 roku wybrany na męże króla Polski – Anny Jagiellonki. Otrzymał staranne wykształcenie na dworze cesarskim. Po objęciu rządów musiał zmierzyć się z buntem Gdańska, wprowadził Trybunał Koronny uszczuplający władzę monarchy, przeciwstawiał się jednak wszechwładzy możnych. Popierał tolerancję religijną. Prowadził udana wojnę z Moskwą, zakończoną w 1582 roku rozejmem w Jamie Zapolskim.