Anna Jagiellonka - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1523, zm. 1596) z dynastii Jagiellonów, córka Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, ostatnia przedstawicielka rodu Jagiellonów w Polsce. Młodsza siostra Zygmunta Augusta. Mówiła biegle po włosku, znała również łacinę. Po śmierci brata zgodnie z zapisami miała zostać żoną Henryka Walezego, po jego ucieczce w czasie drugiej elekcji w 1575 roku została wybrana królem przez szlachtę, zaś na jej męża wybrano Stefana Batorego. Nie uczestniczyła w życiu politycznym za panowania męża, a po jego śmierci poparła Zygmunta III Wazę.