Zygmunt III Waza - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1566, zm. 1632) syn króla szwedzkiego Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki. W 1587 roku został wybrany na króla polskiego. Szlachta potępiała go za dążenia do rządów absolutystycznych i silne popieranie kontrreformacji, co zaowocowało rokoszem Zebrzydowskiego. Jego panowanie wciągnęło Polskę w długoletni konflikt ze Szwecją, którego najbardziej negatywnym skutkiem był potop szwedzki i utrata części Inflant. Mimo zajęcia Moskwy w 16190 roku nie udało się ostatecznie wpłynąć na wybór władcy moskiewskiego. Koalicja Wazy z Habsburgami uwikłała Polskę w wojny z Turcją. Zygmunt III Waza przeniósł stolicę Polski do Warszawy.