Jan II Kazimierz - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1609, zm. 1672) syn Zygmunta III Wazy i Konstancji z rodu Habsburgów, w 1648 został wybrany na króla Polski. Rządy swe musiał rozpocząć od tłumienia rozruchów na Ukrainie wywołanych przez Bohdana Chmielnickiego , które z kolei doprowadziły w 1654 roku do wybuchu drugiej wojny z Moskwą. W 1655 roku Jan Kazimierz zmuszony był odpierać najazd szwedzki. W wyniku wojen Polska utraciła Inflanty, Smoleńsk, Czernihów, Kijów i całe Zadnieprze oraz utraciła zwierzchnictwo nad Prusami Książęcymi. Próby reform zakończyły się w m1666 roku rokoszem Lubomirskiego. W 1668 roku Jan Kazimierz zrzekła się panowania i wyjechał do Francji.