Stanisław Hozjusz - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1504, zm. 1579) biskup warmiński, kardynał, działacz kontrreformacyjny, teolog katolicki. Studiował w Krakowie i Bolonii, związany z dworami biskupów krakowskich, utrzymywał kontakty z Erazmem z Rotterdamu, był sekretarzem oraz posłem królewskim, Zwalczał protestantyzm i był współtwórcą reformy katolicyzmu. Przeciwstawiał się próbom utworzenia Kościoła narodowego w Polsce. Sprawował funkcję nuncjusza papieskiego w Wiedniu, od 1561 roku jako kardynał, brał udział w pracach soboru trydenckiego. Po powrocie do Polski namówił króla Zygmunta Augusta do przyjęcia ustaleń soborowych. Sprowadził do Polski jezuitów i założył w Braniewie Collegium Hosianum. W 1569 roku w skutek zatargów z prymasem Jakubem Uchańskim wyjechał do Rzymu. Był autorem wielu rozpraw teologicznych, mecenasem literatury i sztuki.