Zygmunt II August - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1520, zm. 1572) z dynastii Jagiellonów, syn Zygmunta I Starego i księżniczki Bony Sforza, jako pierwszy wybrany na króla jeszcze za życia swego ojca (w 1529 roku), rządy przejął w 1548 roku. Po zawarciu przymierza ze szlachta przeprowadził wiele reform związanych z ruchem egzekucyjnym. Doprowadził do ściślejszego związania Korony z Litwą, co zaowocowało zawarciem unii lubelskiej w 1569 roku. W Prusach zgodził się na dziedziczenie przez brandenburskich Hohenzollernów. Znany był z postawy tolerancji i poszanowania wolności sumienia. Zmarł bezpotomnie jako ostatni męski potomek Jagiellonów na tronie polskim.