Zygmunt I Stary - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1467, zm. 1548) z dynastii Jagiellonów, piaty syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Od 1498 roku książę głogowski, a następnie zarządca Śląska (w imieniu brata Władysława – króla Czech i Węgier). Od 1506 roku wielki książę litewski oraz król Polski. Prowadził politykę w oparciu o możnowładztwo. W 1515 roku zrzekła się praw do korony czeskiej i węgierskiej (zjazd wiedeński). Wyraził zgodę na sekularyzację Prus Krzyżackich, przyjmując od pierwszego księcia tej krainy Albrechta Hohenzollerna hołd w 1525 roku. Przyłączył ostatecznie Mazowsze do Polski. Na okres jego panowania przypada złoty wiek kultury polskiej.