Gall Anonim - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
autor pierwszej polskiej kroniki uważanej za najstarszy utwór narodowy literatury polskiej. Żył w drugiej połowie XI wieku i pierwszej połowie XII wieku. Był benedyktyńskim mnichem. Nazwany Gallem, gdyż kształcił się najprawdopodobniej w Orleanie lub Tours. Do Polski trafił przez Prowansję i Węgry. Związał się z dworem książęcym Bolesława Krzywoustego, a przede wszystkim z Michałem z rodu Adwańców, który mógł sprowokować go do napisania kroniki. Kronika polska powstawała w latach 1112 - 1116 w kancelarii książęcej, a doprowadzona została do 1113 roku.