Jan I Olbracht - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1459, zm. 1501) z dynastii Jagiellonów, trzeci syn Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Pełnił funkcję zastępcy króla na Rusi, otrzymał księstwo głogowskie wraz z namiestnictwem całego Śląska. Po śmierci ojca w 1492 roku osiadł na tronie Polski, za jego panowania ukształtował się ostatecznie sejm Rzeczpospolitej (dwuizbowy sejm z przewagą szlachty). Odkupił księstwo zatorskie, włączył do Polski księstwo płockie. Pod koniec życia poniósł klęskę w wyprawie przeciw Tatarom w 1497 roku, co wpłynęło na jego negatywną ocenę.