Iwan III Srogi - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1440, zm. 1505) wielki książę moskiewski od 1462 roku. Przyłączył w latach 1463-1485 do Moskwy: Jarosław, Rostów, Nowogród Wielki, Wiatkę, Twer. W wyniku wojen z Wielkim Księstwem Litewskim uzyskał m.in. Czernihów, Briańsk, Homel, Wielkie Łuki. W 1480 roku uwolnił się od zwierzchnictwa Tatarów. Umacniał władzę centralną oraz pozycję w Europie (kontakty z papiestwem, cesarstwem niemieckim, Węgrami, Turcją). Jako godło państwowe wprowadził dwugłowego orła.