Jan Długosz - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1415, zm. 1480) średniowieczny historyk i kronikarz polski, studiował na Akademii Krakowskiej, a następnie związał się z dworem biskupa krakowskiego Zygmunta Oleśnickiego (był jego notariuszem, potem sekretarzem), którego poglądy w pełni podzielał. Jego największe osiągniecie to Roczniki, czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego, które są monumentalnym i unikatowym w skali europejskiej dziełem opartym na wielu dostępnych wówczas dokumentach. Sprawował funkcję kanonika kapituły krakowskiej, był czynnym dyplomatą na dworze Kazimierza IV Jagiellończyka (uczestniczył w pertraktacjach z Krzyżakami, odbywał misje dyplomatyczne w Czechach i na Węgrzech), wychowywał królewskich potomków.