Paweł Włodkowic - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. ok. 1370, zm. 1435 lub 1436) – uczony, prawnik, pisarz religijny i polityczny, rektor Akademii Krakowskiej, obrońca interesów Polski w sporach z Krzyżakami. Studiował między innymi w Pradze, Padwie, Krakowie, gdzie sprawował funkcję rektora i prorektora. W 1413 roku wyjechał jako poseł Władysława Jagiełły na proces z zakonem krzyżackim, a także brał udział w soborze w Konstancji (1414-1418), gdzie wystąpił z traktatem o władzy papieża i cesarza (Tractatus de potestate papae et imperatoris respectu infidelium), w którym postawił tezę o możliwości pokojowego współistnienia państw chrześcijańskich i pogan.

W znacznym stopniu swoimi wystąpieniami przyczynił się do wzrostu międzynarodowego znaczenia Polski na początku XV wieku. Po 1424 został proboszczem parafii w Kłodawie.