Władysław II Jagiełło - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. między 1348 a 1351, zm. 1434) syn wielkiego księcia litewskiego Olgierda, rządy jako wielki książę objął na Litwie w 1377 roku gdzie panował wraz ze swym stryjem Kiejstutem, w 1385 roku na mocy unii zawartej z polskimi przedstawicielami w Krewie zobowiązała się wprowadzić chrześcijaństwo na Litwie w obrządku zachodnim, łacińskim. W zamian rok później poślubił Jadwigę i koronował się na polskiego króla. Unia potwierdzona w 1413 roku w Horodle umożliwiła obu państwom na nawiązanie wielowarstwowej współpracy, a przede wszystkim doprowadziła do zniszczenia wspólnego wroga – Krzyżaków pod Grunwaldem w 1410 roku. Jagiełło przysłużył się do rozwoju Kościoła, ufundował biskupstwa w Wilnie i Miednikach. Władysław nadaje polskiej szlachcie nowe przywileje (przywilej jedlnieński, przywilej krakowski) w zamian za zapewnienie tronu polskiego jednemu ze swoich synów.