Władysław III Warneńczyk - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1424, zm. 1444) starszy syn Władysława II Jagiełły, brat Kazimierza (Kazimierz IV Jagiellończyk). Został wybrany jako niepełnoletni na króla Polski po śmierci ojca w 1434 roku. Rządy w jego imieniu sprawował Zbigniew Oleśnicki. W 1440 roku otrzymał koronę węgierską, w związku z czym przeniósł się na Węgry. Najpierw brał udział w wojnie domowej, a następnie walczył z Turkami, co zakończyło się podpisaniem rozejmu w Szegedynie w 1443 roku. Rok później za namową legata papieskiego ponownie wystąpił przeciwko Turkom ponosząc śmierć w bitwie pod Warną.