Albert - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(zm. Po 1317) wójt krakowski i dzierżawca żup solnych. Dzięki podporządkowaniu się w 1306 roku Władysławowi Łokietkowi uzyskał znaczne przywileje. Stanął na czele buntu przeciw Łokietkowi w 1311 roku, do którego przyłączyły się duże małopolskie miasta. Inicjatorami byli niemieccy mieszczanie, którzy żywili coraz większe ambicje. Zjednoczeni buntownicy powołali na tron Bolesława I opolskiego, jednak ich wystąpienie nie spotkało się z szerszym poparciem. W czerwcu 1312 roku oblężony Bolesław opuścił Kraków. Po klęsce wystąpienia pięć lat Albert spędził na dworze w Opolu, skąd został wykupiony przez rodzinę i udał się do Czech.