Karol Robert - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1288, zm. 1342) założyciel dynastii Andegaweńskiej na Węgrzech, od 1308 roku zasiadał na tronie węgierskim, dzięki pokrewieństwu z Arpadami. W drodze do objęcia tronu pokonał króla czeskiego Wacława III i księcia bawarskiego Ottona. Umocnił międzynarodowe znaczenie Węgier dzięki reformom finansowym i wojskowym. Sprzymierzył się z Władysławem Łokietkiem, którego córkę Elżbietę pojął za żonę. Zapewnił sukcesję na polskim tronie swojemu synowi Ludwikowi na zjeździe w Wyszehradzie w 1339 roku.