Jakub Świnka - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(zm. 1314) arcybiskup gnieźnieński pochodzący z rodziny osiadłej w ziemi sieradzkiej. Związany z wielkopolską linią Piastów (Bolesław Pobożny, Przemysł II). Od 1283 roku sprawował godność arcybiskupa. Skupił się na umacnianiu arcybiskupstwa i jego wpływów (także na Pomorzu), przeciwstawiał się wpływom niemieckim w polskim Kościele. Był jednym z głównych zwolenników zjednoczenia Polski, dlatego poparł dążenia Przemysła II, którego koronował w 1295 roku. Po jego śmierci początkowo wspierał Łokietka, by w 1300 roku koronować jednak Wacława II z Czech. Następnie działał w opozycji do rządów czeskich, od 1304 roku ponownie popierając dążenia Łokietka.