Jadwiga - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1373 lub 1374, zm. 1399) święta, z dynastii Andegaweńskiej, najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego (króla Węgier i Polski), w 1384 roku została koronowana na króla Polski. Jej małżeństwo z Władysławem II Jagiełłą w 1386 roku doprowadziło do zawarcia unii polsko-litewskiej. W 1997 roku zakończony został proces beatyfikacji Jadwigi. Zasłynęła ona przede wszystkim ze swej charytatywnej działalności i odnowienia Akademii Krakowskiej.