Kazimierz III Wielki - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1310, zm. 1370) z dynastii Piastów, syn Władysława Łokietka i księżniczki wielkopolskiej Jadwigi. Rządy przejął po ojcu w 1333 roku, kiedy to koronował się w Krakowie na króla Polski. Na podkreślenie zasługują jego liczne reformy wewnętrzne (wojskowe, skarbowe, prawne), dzięki którym wzmocnił państwo i doprowadził do rozwoju gospodarczego. Odnosił sukcesy także na arenie międzynarodowej (doprowadził do zjazdu monarchów w 1364 roku). Do Polski przyłączył Kujawy, ziemię dobrzyńską oraz Ruś Czerwoną. Zgodnie z zawartą umową, w związku z brakiem męskiego potomka, zapewnił sukcesję siostrzeńcowi – Ludwikowi Węgierskiemu.