Włodzimierz I Wielki - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. ok. 958, zm. 1015) książę ruski, który był budowniczym potęgi Rusi Kijowskiej. Od 969 roku rządził w Nowogrodzie Wielkim, a od 980 roku w Kijowie. Za jego panowania nastąpił rozkwit ruskiej kultury. Zorganizował wiele wypraw w tym przeciw Polsce (Grody Czerwieńskie), Jaćwingom, Wiatyczom i Bułgarom. W 988 roku przyjął chrześcijaństwo z Bizancjum i uznał je za religię państwową. W XII wieku został kanonizowany.