Przemysł II - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1257, zm. 1296) z dynastii Piastów, syn księcia poznańskiego Przemysła I i Elżbiety (córki Henryka Pobożnego). Po śmierci stryja i opiekuna – Bolesława Pobożnego w 1279 roku, połączył w swym ręku całą Wielkopolskę. Dążył do zjednoczenia ziem polskich we współpracy z arcybiskupem Jakubem Świnką. Układem w Kępnie zagwarantował sobie zwierzchnictwo nad Pomorzem Gdańskim, które objął w 1294 roku po śmierci Mściwoja gdańskiego. W 1290 roku zajął Kraków przekazany mu przez zmarłego Henryka IV Probusa, jednak rok później niechętni mu możni małopolscy usunęli go, oddając władzę Wacławowi II królowi Czech. Od tej pory Przemysł II zaczął współpracę z Władysławem Łokietkiem. W 1295 roku uzyskał zgodę papieską i koronował się w Gnieźnie. Rok później, najprawdopodobniej z inicjatywy brandenburczyków, został zamordowany.