Bolesław V Wstydliwy - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1226, zm. 1279) z dynastii Piastów, syn Leszka Białego, książę sandomierski. Na podstawie aktu z Cieni miał być przyszłym dziedzicem Władysława Laskonogiego, otrzymał także ziemię sandomierską (po śmierci Henryka Brodatego w 1238 roku). O opiekę nad nim zabiegali zarówno Konrad I Mazowiecki, jak i Henryk I Brodaty. W 1239 roku ożenił się z córką króla węgierskiego, co zapewniło mu sojusz z Węgrami. Dzięki poparciu możnych krakowskich zasiadł na tronie krakowskim w 1243 roku. Prowadził politykę prowęgierską, a następnie proczeską. Odniósł zwycięstwo nad Jaćwingami. Dbał o odbudowę zniszczeń po najazdach tatarskich, lokacje wsi i miast, rozwój gospodarczy.