Konrad I Mazowiecki - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. ok. 1187, zm. 1247) z dynastii Piastów, młodszy syn Kazimierza II Sprawiedliwego, w 1202 roku po śmierci Mieszka III Starego, na mocy porozumienia z bratem Leszkiem Białym objął rządy na Mazowszu i Kujawach. Nękany ciągłymi najazdami Prusów, których nie powstrzymywały wyprawy książąt polskich, postanowił w 1226 roku sprowadzić do obrony granic Mazowsza Krzyżaków, którym nadał w lenno ziemię chełmińską. Po śmierci Leszka Białego rozpoczął próby o zdobycie władzy w Krakowie, co udało mu się chwilowo w 1229 roku, a następnie w latach 1241-1243 (po najeździe tatarskim).