Cyryl i Metody - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
własc. Święty Cyryl (Konstantyn) i Święty Metody byli braćmi, misjonarzami, którzy w IX wieku prowadzili misje chrystianizacyjne, m.in. na ziemiach zamieszkanych przez Słowian. Twórcy rytu słowiańskiego, święci Kościoła katolickiego i prawosławnego nazywani apostołami Słowian.