Bolesław IV Kędzierzawy - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. ok. 1121, zm. 1173) z dynastii Piastów, od 1146 roku książę zwierzchni Polski, syn Bolesława III Krzywoustego i zgodnie z jego wolą otrzymał we władanie Mazowsze z częścią Kujaw. Po zwycięstwie w wojnie domowej z bratem – Władysławem II Wygnańcem przejął dzielnicę senioralną i zarząd nad Śląskiem. W 1146 roku odparł najazd Konrada III. Starał się umocnić swoją pozycję dzięki ustępstwom wobec Niemiec. W 1157 roku złożył hołd lenny cesarzowi Fryderykowi I Barbarossie w Krzyszkowie pod Poznaniem. Śląsk i ziemię lubuską zwrócił synom wygnanego Władysława II. W 1147 roku w związku z organizacją II krucjaty najechał na Prusy i wsparł wyprawę saską na Połabie. Dbał o zgodę między braćmi, uznając państwo za wspólne patrymonium.