Donald Tusk - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1957). Ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Na tej uczelni uczestniczył w tworzeniu Studenckiego Komitetu Solidarności. Współpracował z Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża, organizując grupy samokształceniowe i kolportaż wychodzącej poza cenzurą prasy i literatury. Był współtwórcą Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Gdańsku, szefem "Solidarności" w Wydawnictwie Morskim oraz dziennikarzem wydawanego przez związek tygodnika "Samorządność". Przez 7 lat utrzymywał się z pracy fizycznej w spółdzielni "Świetlik".

Był współzałożycielem Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W kwietniu 1994 roku został jednym z wiceprzewodniczących Unii Wolności, powstałej po połączeniu się KLD z Unią Demokratyczną. W wyborach w roku 1997 otrzymał mandat senatora z ramienia UW. Został wicemarszałkiem Senatu IV kadencji. Był również wicemarszałkiem Sejmu IV kadencji w latach 2001-2005. Poseł na Sejm I, IV, V, VI kadencji. Od kwietnia 2003 r. przewodniczący partii Platforma Obywatelska. W 2005 kandydat na urząd prezydenta RP. Jest osobą najdłużej sprawującą urząd premiera w III RP (od 2007 roku).

Informacje ze strony: premier.gov.pl