Jerzy Buzek - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1940) polityk, premier RP, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, profesor nauk technicznych. Ukończył Wydział Mechaniczno - Energetyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1980 roku przewodniczący Komisji Zakładowej Związku „Solidarność”. Latem 1981 roku delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów "Solidarności", po ogłoszeniu stanu wojennego odtwarzał struktury Związku w konspiracji. W 1989 roku powrócił do pracy naukowej w pełnym wymiarze.
W lutym 1997 roku został koordynatorem zespołu ekspertów gospodarczych Akcji Wyborczej Solidarność, dostał się do parlamentu. W latach 1997- 2001 premier RP, od 1999 roku przewodniczący partii politycznej Ruch Społeczny AWS. Przeprowadził między innymi reformę administracyjną, reformę służby zdrowia, emerytalną i oświaty. Od 2004 jest posłem do Parlamentu Europejskiego,a w latach 2009-2012 pełnił funkcję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

informacje ze strony: buzek.pl