Leszek Balcerowicz - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1947); ekonomista, profesor Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie; MBA w St. John`s University w Nowym Jorku; autor reform ekonomicznych w Polsce rozpoczętych po upadku komunizmu w 1989 roku. Wicepremier i minister finansów w latach: 1989-1991 i 1997-2000; przewodniczący Unii Wolności, 1995-2000; przewodniczący Rady Fundacji i Rady Naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), 1992 - 2000. W latach 2001-2007 prezes Narodowego Banku Polskiego, założyciel Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR, w której pełni funkcję Przewodniczącego Rady, od 2007 do chwili obecnej. W 2008 roku został wybrany przewodniczącym rady Instytutu Bruegla. Członek korespondent Wydziału Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności. W 2009 roku został wybrany prezydentem International Atlantic Economic Society.
Odznaczony Orderem Orła Białego w 2005 roku za wkład w transformację ustrojową w Polsce.

informacje ze strony: balcerowicz.pl