Bogdan Borusewicz - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1949) polityk, opozycjonista, marszałek senatu. Absolwent historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jeden z liderów opozycji z czasów PRL, w latach 70-tych działał w KORze i Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża. Główny organizator sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej. To on wyznaczył osoby, które rozpoczęły strajk, przygotował ulotki i ustalił datę. Po 13 grudnia 1981 zaliczany do najważniejszych przywódców podziemnej Solidarności, najdłużej też nie dającym się złapać ścigającemu go zaciekle aparatowi bezpieczeństwa. Od 1989 roku przewodniczył Zarządowi Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność. W latach 1993 – 2001 wybrany posłem na Sejm, pełnił funkcję wiceministra spraw wewnętrznych, zajmując się min. reformą policji. W roku 2001 podjął pracę w samorządzie jako wicemarszałek i członek zarządu województwa pomorskiego. Od 20 października 2005 roku sprawuje funkcję Marszałka Senatu RP.

informacje ze strony: b-borusewicz.pl