Mieczysław Rakowski - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1926) polityk i dziennikarz. Od 1946 roku w PPR, a następnie w PZPR, w latach 1987-1990 członek Biura Politycznego KC, w 1988 roku sekretarz KC, od lipca 1989 roku do stycznia 1990 roku I sekretarz KC PZPR (opowiadał się za ruchem reformatorskim). W latach 1958-1982 redaktor naczelny tygodnika „Polityka”, w latach 1981-1985 wicepremier, 1988-1989 premier, uczestnik obrad Okrągłego Stołu po stronie rządowej, od 1990 roku w Socjaldemokracji RP.