Czesław Kiszczak - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1925) polityk, generał, działacz komunistyczny. Od 1945 w Wojsku Polskim, pracował w organach wywiadu i kontrwywiadu, członek PPR, a następnie PZPR, od 1981 roku do 1990 członek KC, a od 1986 Biura Politycznego KC, członek WRON. Przygotowywał i kierował wprowadzeniem stanu wojennego (sądzony od 1994 roku za przyczynienie się do użycia broni podczas pacyfikacji kopalni Wujek w 1981 roku), w latach 1981-1989 minister spraw wewnętrznych, a w latach 1989-1990 wicepremier i minister spraw wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, uczestnik obrad Okrągłego Stołu.