Mieczysław Moczar - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1913, zm. 1986) działacz komunistyczny, generał, właściwie Mikołaj Demko (Diomko). Od 1937 roku w Komunistycznej Partii Polski, wieziony za działalność komunistyczną. W 1939 roku działał na rzecz propagandy sowieckiej, następnie w wywiadzie ZSRR, podczas wojny w komunistycznej konspiracji m.in. Komendant Gwardii Ludowej na Kraj Warty, dowódca obwodu, kierował walką oddziałów partyzanckich. Członek PPR, a następnie PZPR (członek KC, sekretarz KC, członek Biura Politycznego KC). W latach 1945-1948 szef Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi, wojewoda olsztyński (do 1950), przewodniczący Wojewódzkiej Rady narodowej w Olsztynie, Białymstoku, a następnie w Warszawie. Poseł na sejm w latach 1957-1980. Wielokrotnie pełnił funkcje ministerialne, w latach 1969-1976 członek Rady Państwa. W 1948 roku odciął się od Władysława Gomułki (zaświadczył o uległości wobec PZPR), po 1956 roku związany z frakcją natolińczyków, w latach 60. na czele jednej z frakcji PZPR (partyzanci). W marcu 1968 roku kierował pacyfikacja wystąpień, inicjował nacjonalistyczną i antysemicką nagonkę w celu poszerzenia swoich wpływów.