Aleksander Kwaśniewski - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1954) polityk, prezydent RP w latach 1995-2005. studiował na Uniwersytecie Gdańskim, podczas których angażował się w działalność organizacji młodzieżowych i studenckich, redagował „Sztandar Młodych”. W latach 1977-1990 członek PZPR, następnie współtwórca Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej i pierwszy jej przewodniczący (do grudnia 1995), a także współorganizator Sojuszu Lewicy Demokratycznej (1991). Poseł na sejm, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w I i II kadencji (1991-1995). Zwycięzca wyborów prezydenckich: po raz pierwszy w 1995 roku - 51,7 % głosów, a następnie w 2000 roku - 53,9% głosów już w pierwszej turze. Zaprzysiężony 23 grudnia 1995 roku jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Współtworzył projekt i uczestniczył w kampanii referendalnej na rzecz przyjęcia Konstytucji III Rzeczypospolitej Polskiej, którą podpisał 16 lipca 1997 roku. Na Forum Organizacji Narodów Zjednoczonych zgłosił projekt Konwencji o walce ze zorganizowaną przestępczością (1996). Brał aktywny udział w działaniach na rzecz członkostwa Polski w NATO.
Przewodniczył polskiej delegacji na szczytach w Madrycie (1997) i Waszyngtonie (1999). 26 lutego 1999 r. podpisał dokumenty ratyfikujące polskie członkostwo w NATO. Zwolennik przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - uzyskanego ostatecznie 1 maja 2004 roku. Przewodniczący Europejskiej Rady ds. Tolerancji i Pojednania.

Informacje ze strony: kwasniewskialeksander.pl