Leszek Miller - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1946) polski polityk, premier w III RP. Sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR w Żyrardowie w latach 1973-1974, w latach 1977-1986 związany z centralnym aparatem PZPR, zajmował się sprawami młodzieży oraz sportu. Od 1986 roku na czele Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Skierniewicach, później sekretarz KC i Biura Politycznego KC PZPR (do 1990 roku). Uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Współzałożyciel, a w latach 1997-1999 przewodniczący Socjaldemokracji RP,.

W latach dziewięćdziesiątych pełnił funkcje ministra pracy i polityki socjalnej, szefa Urzędu Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych i administracji, od 1999 do 2004 roku przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w latach 1991-2005 poseł na sejm, a od 2001 do 2004 premier. W 2003 roku podpisał porozumienie z Unią Europejską o polskiej akcesji. W trakcie jego rządów ujawniono m.in. „aferę starachowicką” i „aferę Rywina”. 15 września 2007 złożył rezygnację z członkostwa w SLD, a w wyborach w 2007 roku bez powodzenia startował z listy Samoobrony, od stycznia 2010 roku ponownie w SLD. W wyborach 2011 roku uzyskał mandat posła, 10 grudnia 2011 został wybrany na przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Informacje ze strony: miller.pl