Edward Ochab - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1906, zm. 1989) generał, polityk komunistyczny. W 1929 roku wstąpił do Komunistycznej Partii Polski, w kolejnych latach aresztowany i więziony za swą działalność, w latach 1939-1944 w ZSRR, wstąpił do Armii Czerwonej, od 1943 roku w 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, następnie w 1. armii Wojska Polskiego. Wiceminister obrony narodowej, minister administracji publicznej, członek PPR, a następnie PZPR (m.in. sekretarz KC, członek Biura politycznego KC, zaś od marca do października 1956 roku I sekretarz KC PZPR), wieloletni poseł. Podczas wydarzeń październikowych w 1956 roku przyjął pozycję centrową, w latach 1964-1968 przewodniczący Rady Państwa, ustąpił ze względu na prowadzoną przez kierownictwo kampanie antysemicką.