Bolesław Wysoki - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1127, zm. 1201) z dynastii Piastów, książę śląski, najstarszy syn Władysława II Wygnańca. Najprawdopodobniej zarządzał własną dzielnicą – Śląskiem. Po klęsce ojca w 1146 roku musiał opuścić kraj. Uczestniczył w wyprawach cesarskich w Italii. Do kraju powrócił w 1163 roku i otrzymał z polecenia cesarza od Bolesława IV Kędzierzawego dzielnicę na Śląsku, ponownie wygnany w 1172 roku przez brata Mieszka I Plątonogiego i syna Jarosława. Próbował, jako najstarszy z Piastów zdobyć dzielnicę senioralną z Krakowem, jednak skończyło się to ponownym wygnaniem. Zmuszony został oddać Racibórz bratu, Opoje – Jarosławowi, a Głogów – najmłodszemu bratu Konradowi. W pamięci książę pozostał jako dobry gospodarz, który korzystając z niemieckich doświadczeń rozwijał górnictwo i osadnictwo.