Nikita Chruszczow - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1894, zm. 1971) polityk radziecki, I sekretarz KC KPZR w latach 1953-1964, premier ZSRR. W partii bolszewickiej od 1918 roku, sprawował wiele funkcji, między innymi był premierem Ukraińskiej SRR w latach 1944-1947. W latach 1939-1941 współodpowiedzialny za represje na ludności polskiej zamieszkującej Kresy Wschodnie. W latach 1949-1953 I sekretarz Komitetu Moskiewskiego partii, bliski współpracownik Józefa Stalina po jego śmierci przyczynił się do śmierci Ławrientija Berii i przejął władzę jako I sekretarz KC KPZR, a w latach 1958-1964 premier ZSRR. W 1956 roku wygłosił referat O kulcie jednostki i jego następstwach rozpoczynający proces destalinizacji. Z jednej strony był rzecznikiem reformy gospodarczej i sowieckiej polityki odprężenia, z drugiej nie opierał się przed pokazaniem siły - interwencja zbrojna na Węgrzech w 1956 roku, wzniesienie muru berlińskiego (1961), dostarczenie broni na Kubę (12961).