Winston Churchill - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1874, zm. 1965) mąż stanu, premier Wielkiej Brytanii, jeden z Wielkiej Trójki decydującej o kształcie świata po II wojnie światowej, przywódca Partii Konserwatywnej. Od 1900 roku poseł do parlamentu (do 1906 z ramienia konserwatystów, do 1922 roku liberałów). W latach 1908-1915 pełnił funkcję ministra handlu, spraw wewnętrznych, był lordem admiralicji. Podczas I wojny światowej dowódca pułku. Powrócił do polityki w 1917 roku, sprawował funkcję ministra wojny i lotnictwa, ministra kolonii, finansów, a od 1929 skarbu. Sprzeciwiał się ugodowej polityce wobec Adolfa Hitlera. Od 10 maja 1940 roku premier, podpisał Kartę Atlantycką. Wraz z Franklinem D. Rooseveltem, opowiadał się za współpracą z Józefem Stalinem w celu zdławienie faszystowskich Niemiec. Pragnął utworzenia drugiego frontu w rejonie Morza Śródziemnego (włochy, Półwysep Bałkański), sprzeciwiał się otwarciu frontu w Zachodnie Europie. Uczestnik konferencji w Teheranie, (1943), Jałcie (1945) i częściowo w Poczdamie (1945), ponieważ w lipcu w wyniku wyborów utracił stanowisko premiera. Przyzwolił na przejęcie przez Stalina kontroli nad państwami bałtyckimi oraz Europą Środkowo-Wschodnią. W latach 1951-1955 ponownie premier. Autor słynnych pamiętników, za które otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury.